Adresas: 
Fabijoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 5-2724621
Fax.: 5-2721516

Internetinė svetainė: 
http://www.gandriukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos ir bendruomenė
Įstaigos struktūra:
  • vaikų lopšelis (1 – 3 metų vaikams) – 2 grupės;
  • vaikų darželis (3 – 5 (6) metų vaikams) – 8 grupės;
  • priešmokyklinio ugdymo grupės – 2 grupės.
Grupės komplektuojamos vadovaujantis įstaigos nuostatuose nustatyta tvarka, pirmenybė teikiama vaikams, gyvenantiems steigėjo įstaigai priskirtoje teritorijoje rajone. Darželyje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Veikia papildomo ugdymo būreliai. Įstaiga dirba 12 val. per dieną. Lopšelyje-darželyje dirba 22 kvalifikuoti pedagogai , 12 iš jų – įgiję aukštąjį išsilavinimą.
 
Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas“:
  • teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines bei pedagogų parengtą Vilniaus lopšelio-darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programą;
  • sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
  • organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą;
  • kuria ir tobulina ugdymosi aplinką;
  • teikia švietimo pagalbą šeimoms.